เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตากับสภากาชาดไทย

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตากับสภากาชาดไทย

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับสภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะและดวงตา กู้วิกฤตการขาดแคลน ในกิจกรรม Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 15.00 น


การเตรียมตัวก่อนบริจาค


 • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
 • ดื่มน้ำ 3 - 4 แก้ว
  • ก่อนบริจาค 30 นาที
 • สุขภาพแข็งแรง
  • ไม่อยู่ระหว่างทานยา รักษาโรค ไม่สบาย หรือเป็นไข้หวัด
 • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  • ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • ทานอาหารมื้อหลัก หลีกเหลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
  • ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง
 • งดสูบบุหรี่
  • ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง

ลานกิจกรรม ชั้น 6 โซน B พร้อมรับของที่ระลึก Limited Edition หน้ากากผ้า และ สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 200 ชุด