สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุน กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564

ครบเครื่องกิจกรรมความรู้และความบันเทิงทางสุขภาพจิต 1-7 พ.ย.นี้  

เดินหน้าโครงการความร่วมมือกับภาครัฐ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นทีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อประชาชนในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 ภายใต้แนวคิดสุขภาพจิตไทย...วัดใจไปพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2564 ณ ชั้น 4 โซน A

ภายในงานพบกับ กิจกรรมเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ทุกวัน อาทิ บูรณาการบทบาท อสม. กับการดูแลสุขภาพจิตประชาชนในชุมชน กิจกรรมความบันเทิงทางสุขภาพจิต อาทิ บูธวัคซีนใจ โดยกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต บูธวัดใจ โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 และ 13 คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ บูธบริการให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจกัญชาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โซนนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต อาทิ สาเหตุที่ทำให้เครียด, เครียดได้ คลายเป็น, โรคซึมเศร้า, 10 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย, สิ่งที่ควรทำ เมื่อเห็นคนจะฆ่าตัวตาย, เหนื่อยล้า หมดไฟ (Burn Out) เป็นต้น