Lucky Surprise Let’s get gold

Lucky Surprise Let’s get gold
กดยืนยันสิทธิ์ และ สะสมยอดช้อปผ่าน MBK PLUS
ทุก 500 บาท รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับของรางวัลทุกเดือน

 

 

 

ครั้งที่ 1 :  1 ต.ค. 64 – 31 ต.ค. 64

รางวัลที่ 1 สร้อยข้อมือทองคำหนักครึ่งสลึง จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 3,912.50 บาท รวมมูลค่า 31,566 บาท

รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,802 บาท ซึ่งแต่ละรางวัลประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิ 20 กก มูลค่า 1,160  บาท และ ดิโอลิมปิค 2 ใบ มูลค่า 642 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด  3,604 บาท

รางวัลที่ 3 MBK Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 5,000 บาท

รางวัลที่ 4 บัตรรับประทานอาหาร Food Legends มูลค่า 500 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 1,000 บาท

 

ครั้งที่ 2 :  1 พ.ย. 64 – 30 พ.ย. 64

รางวัลที่ 1 สร้อยข้อมือทองคำหนักครึ่งสลึง จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 3,912.50 บาท รวมมูลค่า 31,566 บาท

รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,802 บาท ซึ่งแต่ละรางวัลประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิ 20 กก มูลค่า 1,160  บาท และ ดิโอลิมปิค 2 ใบ มูลค่า 642 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด  3,604 บาท

รางวัลที่ 3 MBK Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 5,000 บาท

รางวัลที่ 4 บัตรรับประทานอาหาร Food Legends มูลค่า 500 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 1,000 บาท

 

ครั้งที่ 3 :  1 ธ.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

รางวัลที่ 1 สร้อยข้อมือทองคำหนักครึ่งสลึง จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 3,912.50 บาท รวมมูลค่า 31,566 บาท

รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,802 บาท ซึ่งแต่ละรางวัลประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิ 20 กก มูลค่า 1,160  บาท และ ดิโอลิมปิค 2 ใบ มูลค่า 642 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด  3,604 บาท

รางวัลที่ 3 MBK Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 5,000 บาท

รางวัลที่ 4 บัตรรับประทานอาหาร Food Legends มูลค่า 500 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 1,000 บาท

 

 

 

ครั้งที่ 4 : 1 ม.ค. 65 – 31 ม.ค. 65

รางวัลที่ 1  สร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาท จำนวน 4 รางวัล มูลค่า รางวัลละ 28,700 บาท รวมมูลค่า 115,136 บาท

รางวัลที่ 2  จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,302 บาท ซึ่งแต่ละรางวัลประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ 20 กิโลกรัม มูลค่า 1,160 บาท , ดิ โอลิมปิค ฟิตเนสคลับ ปทุมวัน ปริ๊นเซส วัน เดย์ พาส มูลค่า 642 บาท, บัตรกำนัล MBK Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท, บัตรรับประทานอาหาร Food Legends มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 8,604 บาท

 

เงื่อนไข ผู้ร่วมรายการกดรับสิทธิ์ และ สะสมยอดช้อปผ่าน MBK PLUS ทุก 500 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ โดยทุกการใช้จ่ายลูกค้าสามารถสะสมใบเสร็จผ่าน MBK PLUS หรือ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ • หมดเขตสะสมยอดซื้อ ครั้งที่ 1: 31 ต.ค. 64 ครั้งที่ 2: 30 พ.ย. 64 ครั้งที่ 3: 31 ธ.ค. 64 ครั้งที่ 4: 31 ม.ค. 65 เวลา 23.59 น. จับรางวัล ครั้งที่ 1: 15 พ.ย. 64  ครั้งที่ 2: 15 ธ.ค. 64 ครั้งที่ 3: 14 ม.ค. 65 ครั้งที่ 4: 15 ก.พ. 65  เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ • สิทธิ์ของผู้ร่วมรายการในศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม9, เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์, พาราไดซ์ พาร์ค และ พาราไดซ์ เพลส ของทุกเดือนจะนำมารวมกัน เพื่อจับรางวัลในแต่ละครั้ง • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทาง FACEBOOK : MBK CENTER, THE NINE CENTER RAMA9, THE NINE CENTER TIWANON และ PARADISE PARK ครั้งที่ 1: 19 พ.ย. 64 ครั้งที่ 2: 22 ธ.ค. 64 ครั้งที่ 3: 21 ม.ค. 65 ครั้งที่ 4: 22 ก.พ. 65 หากผู้โชคดีไม่มาติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากประกาศรายชื่อ บริษัทฯ ขอถือว่าสละสิทธิ์ • ราคาทอง ณ วันที่ 16 ส.ค. 64 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสดได้ • ผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544 และต้องนำมูลค่าของรางวัลและค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย ไปรวมกับรายได้ เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรในปลายปีที่ได้รับรางวัล • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/ สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า • คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • พนักงานร้านค้า และ พนักงานในเครือบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด มหาชน (ธุรกิจศูนย์การค้า) ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ยกเว้นการสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้จ่ายดังนี้ การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อสินค้าตั้งแต่ 50 ชิ้นขึ้นไปเพื่อการค้า/ ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน, ค่าประกันชีวิต, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อหรือเติมเงินภายในบัตรแทนเงินสดทุกประเภท, การชำระสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสดของร้านค้าหรือบัตรกำนัลใดๆ, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) • คำตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์การค้า • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า