LUCKY CHINESE NEW YEAR 2022

LUCKY CHINESE NEW YEAR 2022

รับสิทธิ์ผ่าน MBK PLUS
เฮง 1  ช้อปครบ 6,500 บาท ขึ้นไป รับสร้อมพร้อมจี้กังหันมงคล 1 ชิ้น มูลค่า 999 บาท (จำกัด 400 สิทธิ์)
*จำกัดการแลกรับของสมนาคุณ 3 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ/ สามารถรวมใบเสร็จได้ 5 ใบเสร็จ / ร้าน / วัน จากร้านเดียวกันไม่เกิน 2 ใบเสร็จ

เฮง 2 :     - รับ MBK POINTS สูงสุด x8 เท่า (คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษ 7 เท่า) 
                - ใช้คะแนน MBK POINTS 888 คะแนน แลกรับฟรี MBK Gift Voucher 200 บาท (รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 18.00 น. / จำนวน 100 สิทธิ์ต่อสัปดาห์ / จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านตลอดรายการ
*จำกัดสูงสุด 5,000 คะแนน / ท่าน

ยอดใช้จ่าย รับคะแนนสะสม
  200-799 บาท/ใบเสร็จ  2 เท่า
  800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ  8 เท่า

 

เฮง 3 :   สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
บัตรเครดิต KTC  
แลกรับเครดิตเงินคืน 12% 
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร และสแกน QR ลงทะเบียน เพื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป 
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน 
แลกรับเครดิตเงินคืน 12%
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิปและใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเท่ายอดใช้จ่าย

เงื่อนไข
(1) จำกัดการแลกรับของสมนาคุณ 3 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ / จี้กังหันจำกัด 400 สิทธิ์ ตลอดรายการ
• ลูกค้าสามารถรวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าภายในศูนย์ฯ ได้ไม่เกิน 3]5 ใบเสร็จ/ ท่าน/ วัน ในการแลกรับของสมนาคุณ 1 ชิ้น (ภายในวันเดียวกัน) จำกัดไม่เกิน 2 ใบเสร็จ/ ร้าน เท่านั้น
• กรณีใบเสร็จ 1 ใบที่มีมูลค่ายอดซื้อครบตามเงื่อนไขในการแลกรับของสมนาคุณ 1  ชิ้น  ไม่สามารถนำใบเสร็จดังกล่าวไปรวมกับใบเสร็จอื่นเพื่อรับของสมนาคุณเพิ่ม
• ใบเสร็จที่แลกรับของสมนาคุณแล้ว ไม่สามารถนำมาคำนวณเพื่อแลกรับของสมนาคุณได้อีก
• เอกสารที่นำมาแลกบัตรกำนัล คือ ใบเสร็จอย่างย่อ, ใบกำกับภาษีที่มีที่อยู่ร้านค้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่กำหนด และใบเสร็จรับเงินสดที่ระบุตราประทับร้านค้าสถานที่ตั้งของศูนย์การค้าที่จัดรายการ + บัตรประชาชน และบัตรเครดิต + เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
• กรณีซื้อสินค้า 1 ชิ้น / รายการ แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ ไม่สามารถร่วมรายการได้  
• เจ้าของ/ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากนำใบเสร็จจากร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเอกสารครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อน หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ยกเว้นการสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้จ่ายดังนี้ การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อสินค้าตั้งแต่ 50 ชิ้นขึ้นไปเพื่อการค้า/ ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน, ค่าประกันชีวิต, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อหรือเติมเงินภายในบัตรแทนเงินสดทุกประเภท, การชำระสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสดของร้านค้าหรือบัตรกำนัลใดๆ, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange)
• การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงเพื่อรับสิทธิ์แลกของสมนาคุณ 
(2) MBK POINTS สูงสุด x8 เท่า สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่กดลงทะเบียนเท่านั้น/คะแนนพิเศษจะคำนวณจากยอดซื้อสินค้าและบริการจากศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, พาราไดซ์ พาร์ค, เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9, เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ จะคำนวณยอดซื้อนับจากวันที่สมาชิกกดลงทะเบียน “MBK POINTS สูงสุด x8” เท่านั้น /ยอดซื้อตั้งแต่ 200 -799 บาท / ใบเสร็จจะได้รับคะแนนพิเศษ x 2 ยอดซื้อตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป จะได้รับคะแนนพิเศษ x8 / จำกัดการรับคะแนนพิเศษสูงสุดไม่เกิน 5,000 ต่อท่าน / คะแนนพิเศษจะได้รับในวันที่ 14 ก.พ. 65 / MBK POINTS 888 คแนน แลกรับ MBK Gift Voucher มูลค่า 200 บาท / รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 18.00 น. / จำนวน 100 สิทธิ์ต่อสัปดาห์ (นับจันทร์ - อาทิตย์) / จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านตลอดรายการ / MBK Gift Voucher มีอายุ 30 วันนับจากวันแลกรับสิทธิ์/ตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ MBK PLUS / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MBK Contact Center 1285
(3) สมาชิกบัตรเครดิต KTC ต้องสแกน QR ลงทะเบียนบน ktc.promo/mbkgroup เพื่อลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับ และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการในวันเดียวกันกับที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ และหากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย รวมถึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , “ ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
(4) สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท
• มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
• ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน 12% โดยพิมพ์ GSPD#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
• จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน/บัตร/เดือน
• คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS
• กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
• ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
• ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
• ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมาคิดรวมในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวมห้างสรรพสินค้า, แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านค้าเช่า, บุหรี่, สุรา, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร, ใบรับใบจองสินค้า, ใบมัดจำค่าสินค้า, การชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
• ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริม การขายนี้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
(5) โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละศูนย์การค้าหรือ ธนาคาร
• ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า