งาน Idol Exchange ประจำเดือนกรกฎาคม

งาน Idol Exchange ประจำเดือนกรกฎาคม

งาน Idol Exchange
ประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565

" เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
ร่วมกับ
Idol EXCHANGE "

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน 
Idol Exchange ประจำเดือนกรกฎาคม

Smile LINE UP