MBK ชวนคุณมาร่วมสนุกกับกิจกรรม “คิดถึง MBK CENTER จัง”

MBK ชวนคุณมาร่วมสนุกกับกิจกรรม “คิดถึง MBK CENTER จัง”

????MBK ชวนคุณมาร่วมสนุกกับกิจกรรม “คิดถึง MBK CENTER จัง”????

????ชวนคุณมาโพสต์ภาพประทับใจกับคนท่ีคุณรัก มุมไหนก็ได้ที่ MBK CENTER ????ผ่านทาง Instagram เท่านั้น

????มีสิทธิ์รับโค้ดส่วนลด Grab Food มูลค่า 100 บาท 80 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 8,000 บาท!

????วิธีการร่วมสนุก

1. กดติดตาม Instagram : mbkcenter

www.instagram.com/mbkcenter

2. โพสต์ภาพประทับใจเมื่อได้มา MBK กับคนที่คุณรัก

(ครอบครัว แฟน เพื่อน) ลง Instagram ของตนเอง

3. แท็กภาพมาที่ @mbkcenter พร้อมติด #มาMBKCENTERกัน ในแคปชั่น

????ระยะเวลาการร่วมสนุก

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564

????การคัดเลือกผู้โชคดี

• คัดเลือกผู้โชคดีในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้ร่วมสนุกที่ทำถูกกติกาครบถ้วน และโดนใจคณะกรรมการที่สุด จำนวน 80 ท่าน

• รูปที่โดนใจกรรมการรับรางวัล โค้ดส่วนลด GrabFood 100 บาท/รางวัล (โค้ดละ 50 บาท จำนวน 2 โค้ด) 
ใช้ได้เฉพาะร้านอาหารที่เข้าร่วมรายการและอยู่ภายในศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค เท่านั้น

????การประกาศผล

ประกาศผลผู้โชคดี ทางแฟนเพจ MBK Center ในวันที่ 4 กันยายน 2564

???? เงื่อนไขกิจกรรม

1. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้โชคดี จำนวน 80 ท่าน ที่ทำตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับของรางวัลทาง Inbox ของ MBK Center ตามรายละเอียดดังนี้

• รายงานตัวจากกิจกรรม “คิดถึง MBK CENTER จัง”

• ลำดับที่ได้รับรางวัล

• ชื่อ สกุล ตามบัตรประชาชน และ เบอร์โทรศัพท์

• กรุณารายงานตัวภายใน 7 กันยายน 2564 หากท่านไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

• หากระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัล

• บริษัทฯ จะจัดส่งรางวัล Code ส่วนลดให้แก่ผู้โชคดีทาง Application MBK Plus+
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://bit.ly/MBKPlusWebsite08

3. ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่าง ๆ 
ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรางวัลครั้งนี้

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่า ตนเองเป็นเจ้าของรูปถ่ายและคำบรรยาย โดยจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

5. สิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี

6. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นแทนได้

9. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่า มีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใดๆ 
บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. การตัดสินของคณะกรรมการดำเนินรายการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์การพิจารณาคำบรรยายที่มีเนื้อหาไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ในทุกกรณี

11. การจัดกิจกรรมนี้จัดขึ้นในเพจ MBK Center เท่านั้น

Credit ตัวอย่างภาพน่ารักๆ: จากน้อง ๆ วง WISHDOM