เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยกระดับบิ๊กคลีนนิ่งชุดใหญ่และตรวจโควิด-19 เชิงรุกต่อเนื่องย้ำความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้าและผู้ประกอบการ

 เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เข้มข้นมาตรการป้องกันโควิด-19 ยกระดับบิ๊กคลีนนิ่งชุดใหญ่และตรวจโควิด-19 เชิงรุกต่อเนื่อง พร้อมประสานเขตปทุมวัน เพื่อนำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย มาบริการตรวจฟรี วันที่ 3 ก.ค.นี้ ตอกย้ำทุกพื้นที่ในศูนย์การค้าฯ สะอาด ปลอดภัย ปลอดเชื้อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและร้านค้าทุกคน

เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ พนักงานร้านค้าและผู้ใช้บริการ ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุก ด้วยการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ทำความสะอาดเข้มข้น ทั่วทุกพื้นที่ทั้งด้านในและด้านนอกศูนย์ฯ  ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป และยังจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทันทีที่ทราบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในศูนย์ฯ หรือมาใช้บริการที่ศูนย์ฯ พร้อมกับดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก ครั้งที่ 2 โดยประสานสำนักงานเขตปทุมวัน เพื่อนำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย มาทำการตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.–15.00 น. ณ ลานอเวนิว โซน A ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์