MBK CENTER เรายังเปิดให้บริการตามปกติ สำหรับอาหารและเครื่องดื่มจะให้บริการนำกลับบ้านและ Delivery เท่านั้น

MBK CENTER เรายังเปิดให้บริการตามปกติ สำหรับอาหารและเครื่องดื่มจะให้บริการนำกลับบ้านและ Delivery เท่านั้น

MBK CENTER เรายังเปิดให้บริการตามปกติ 

สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่ม จะให้บริการแบบนำกลับบ้านและ Delivery เท่านั้น

มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ MBK Contact Center โทร 1285

#MBKCENTER