MBK Center เปิดให้บริการทุกวัน

 MBK Center เปิดให้บริการทุกวัน

 MBK Center เปิดให้บริการทุกวัน

เวลา 10.00 น. - 21.00 น.

พร้อม 3 มาตรการหลัก คัดกรอง ป้องกัน ปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าเดินช้อปได้อย่างมั่นใจ

*กรุณาสอบถามเวลาให้บริการร้านค้าต่าง ๆ ธนาคารและสถาบันกวดวิชา ได้จากร้านค้าโดยตรง