เฟ้นหา!! นักสร้างสรรค์ออกแบบงานแอนิเมชัน 3D Animation สุดเจ๋ง เตรียมตัวให้พร้อม !!!

เฟ้นหา!! นักสร้างสรรค์ออกแบบงานแอนิเมชัน 3D Animation สุดเจ๋ง เตรียมตัวให้พร้อม !!!

ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนักสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน 3D เตรียมตัวให้พร้อม !!!  MBK x TACGA เปิดพื้นที่ให้คุณร่วมแสดงผลงานแอนิเมชัน 3D กับโครงการ MBK 3D DIGITAL BILLBOARD CONTEST 2022 
ร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท  พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565  (เวลาปิดรับสมัคร 18.00 น.)
ผู้สมัครทุกคนจะได้รับสิทธิ์เข้า Workshop วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ฟรีที่ MBK Center หรือสามารถเข้าชมผ่านช่องทาง Online ได้
ประกาศผลพร้อมมอบรางวัล วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น G ลานกิจกรรม Payathai Hall


เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท


 1. ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)
 2. ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวด


 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ

** สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน (ในรูปแบบกลุ่มจะต้องตั้งชื่อกลุ่มให้ชัดเจน) 


กติกาการแข่งขัน


 1. ผลิตผลงาน 3D Digital Billboard  Theme : Big Surprise 
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถเป็นผลงานรูปแบบ 3D Animation สำหรับขนาดจอ  3D (L 1792 x 1792 / R 1408 x 1792) ใน MBK Center
 3. จำกัดความยาวตั้งแต่ 30 วินาที – 1 นาที
 4. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องไม่ใช่ทีมงาน หรือคณะกรรมการ ในแคมเปญของ MBK 3D Digital Billboard CONTEST  2022
 5. เนื้อหาในการนำเสนอต้องสร้างสรรค์ ไม่จำกัดประเภทของหนัง แต่ต้องสื่อเรื่องราวให้เข้าใจ
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลักษณะส่อไปในทางลามกอนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ ดูหมิ่นสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเมือง และไม่กล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในทางเสียหาย
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์วิดีโอ ขนาดไม่เกิน 4 GB
 8. ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .MOV หรือ .MP4 (ความละเอียดสูง) ภาพประกอบ/เสียงบรรยาย/ตัวการ์ตูน/ดนตรี/เสียงเพลงประกอบที่นำมาประกอบคลิปวิดีโอต้องไม่ติดลิขสิทธิ์
 9. ผู้สมัครทุกคนจะได้รับสิทธิเข้าร่วม Workshop ฟรีกับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 1 วัน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (แต่ละทีมรับผิดชอบหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)
 10. การตัดสินของกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 11. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือ เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอ็มบีเค จำกัด(มหาชน)
 12. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกอาจจะถูกนำมาปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม สำหรับนำมาใช้จริง ทาง MBK มีสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ทาง สื่อ ต่างๆ ของ MBK
 13. หากพบว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามข้อใดที่ระบุไว้ในกติกานี้การแข่งขัน หรือ กรณีตรวจเจอความผิดปกติของคลิป เช่น การดัดแปลงเนื้อหาที่ติด  ลิขสิทธิ์ หรือตรวจพบความผิดปกติของการโหวตรางวัล MBK Top Popular Award กรรมการมีสิทธิ์ในการลบผลงาน ตัดสิทธิ์จากการประกวด และจะเรียกคืนรางวัลโดยทันทีทีมที่ผ่านเข้ารอบ