งานเต้น Cover ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับ MBK Cover Dance 2022 

งานเต้น Cover ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับ MBK Cover Dance 2022 

กลับมาแล้วกับงานเต้น Cover ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับ MBK Cover Dance 2022 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ บริษัท แฮนด์ซั่ม เอนเตอร์เทนเม้นท์ (ไทยแลนด์) สนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ กิจกรรม MBK CENTER COVER DANCE 2022 โครงการดี ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ ที่ชื่นชอบการเต้นได้โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่พิชิตฝันสู่เส้นทางนักเต้นอาชีพ ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ามากกว่า 400,000 บาท 


ขั้นตอนการสมัคร


1. สามารถสมัครในช่องทาง Online ตาม QR Code ในโปสเตอร์สื่อด้านล่าง หรือคลิกที่ลิงก์ https://bit.ly/CoverDance2022

2. หลักฐานการสมัครยื่นลงทะเบียนในวันแข่งขันทุกคน (หากลงแข่งมากกว่า 1 ทีม ต้องส่งหลักฐานการสมัครทุกทีมที่ลงแข่งขัน)

 • รูปถ่ายขนาด 4x6 จำนวน 2 ใบ ภาพเดี่ยวแบบครึ่งตัว และแบบเต็มตัว  
 • แบบฟอร์มใบสมัคร (1 คน/1 ชุด) สามารถขอไฟล์แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ Admin เพจ MBK Cover Dance โดย Print และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (เฉพาะผู้สมัครตัวหลักทุกคน คนละ 1 ชุด Back up ไม่ต้องกรอกข้อมูล) 
 • สำเนาบัตรประชาชน (เฉพาะด้านหน้าบัตร) 

หมายเหตุ

 1. เอกสารใบสมัคร ให้หัวหน้าทีมรวบรวมพร้อมกันที่เดียวทั้งทีมส่งที่จุดลงทะเบียนในวัน Audition (เช่น สมาชิกมี 10 คน หัวหน้าทีมรวบรวมใบสมัครของสมาชิกทั้ง 10 คน ส่งครั้งเดียวเป็นชุดของทีม) 
 2. สมาชิกทุกคนในทีม หากลงแข่งขันมากกว่า 1 ทีม ต้องส่งใหม่ทุกทีมที่ลงแข่งขัน 
 3. ทุกคนในทีมต้องโหลด MBK Application (เอา Smart Phone ที่โหลด MBK Application มาโชว์ที่จุดลงทะเบียนวันงาน)

ปิดรับสมัครวันที่ 15 เม.ย.65 หรือเมื่อเต็มโควต้าทั้ง 4 วัน

ประเภทที่ลงประกวด มี 2 ประเภท ได้แก่

 1. MBK Cover Dance Junior (ทุกคนในทีมอายุระหว่าง 10-20 ปี)
 2. MBK Cover Dance Teens (ทุกคนในทีมอายุระหว่าง 21-35 ปี)

กรณีสมาชิกในทีม 1 คนขึ้นไป อายุเกิน 21 ปี (เกิดปี 2542 หรือมากกว่า) ให้ถือว่าเป็นประเภท MBK Cover Dance Teens


วันและเวลาการแข่งขัน


รอบคัดเลือก แข่งขันที่ชั้น G ณ ลาน Pathumwan Pathumwan Hall (ฝั่งสุกี้ตี๋น้อย)

 • Audition #1 วันที่ 7 - 8 พ.ค. 2565
 • Audition #2 วันที่ 21 - 22 พ.ค. 2565

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. เริ่ม Audition เวลา 13.00 - 20.30 น. (ให้เวลาทีมละไม่เกิน 4 นาที) โจทย์เพลง เป็น K-pop T-pop และสากล

คัดเลือกเข้ารอบ Semi Final 

 • ประเภท MBK Cover Dance Teens จำนวน 40 ทีม 
 • ประเภท MBK Cover Dance Junior จำนวน 40 ทีม

รอบ Semi Final แข่งขันที่ชั้น G บริเวณ Avenue A

 • Semi Final วันที่ 18 - 19 มิ.ย. 2565

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. เริ่ม Audition เวลา 13.00 - 20.30 น. (ให้เวลาทีมละไม่เกิน 5 นาที) โจทย์เพลง เป็น K-pop T-pop และสากล

คัดเลือกเข้ารอบ Final (ได้รางวัลทุกทีม)

 • ประเภท MBK Cover Dance Teens จำนวน 12 ทีม 
 • ประเภท MBK Cover Dance Junior จำนวน 8 ทีม

รอบ Final แข่งขันที่ชั้น G, ณ ลาน Avenue Zone

 • Final วันที่ 16 ก.ค. 2565 

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 17.00 - 20.00 น. (ให้เวลาทีมละไม่เกิน 7 นาที) โจทย์เพลง เป็น K-pop T-pop และสากล


เงินรางวัลการประกวด (จำนวน 20 รางวัล)


1. ประเภท MBK Cover Dance Teens ทั้งหมด 12 รางวัล มูลค่า 120,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ 

ประเภท Boy Group ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ประเภท
Girl Group ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ประเภท Boy Group ทุนการศึกษา 15,000 บาท
ประเภท
Girl Group ทุนการศึกษา 15,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ประเภท Boy Group ทุนการศึกษา 10,000 บาท
ประเภท
Girl Group ทุนการศึกษา 10,000 บาท

 • รางวัลชมเชย

ประเภท Boy Group ทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
ประเภท
Girl Group ทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

2. ประเภท MBK Cover Dance Junior ทั้งหมด 8 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ 

ประเภท Boy Group ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ประเภท
Girl Group ทุนการศึกษา  20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ประเภท Boy Group ทุนการศึกษา 15,000 บาท
ประเภท
Girl Group ทุนการศึกษา 15,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ประเภท Boy Group ทุนการศึกษา 10,000 บาท
ประเภท
Girl Group ทุนการศึกษา 10,000 บาท

 • รางวัลชมเชย

ประเภท Boy Group ทุนการศึกษา 5,000 บาท  
ประเภท
Girl Group ทุนการศึกษา 5,000 บาท  

และรางวัลพิเศษอีกมากมาย

หมายเหตุ : *** การแยกระหว่าง Boy Group, Girl Group, Male solo และ Female solo จะดูจากวงศิลปินที่เลือกเข้าแข่งขันเป็นหลักไม่เกี่ยวกับเพศสภาพ