เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมยินดีร้านราเมนต้นตำรับจากญี่ปุ่น Kyushu Jangara Ramen เปิดสาขาใหม่

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมยินดีร้านราเมนต้นตำรับจากญี่ปุ่น Kyushu Jangara Ramen เปิดสาขาใหม่

คุณวิศาล สิปิยารักษ์ (กลาง) รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด พร้อมด้วย คุณคีตวัฒน์ ต้องเคียน (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิตอล บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณเสาวนีย์ ผไทวณิชย์ (ซ้ายสุด) ที่ปรึกษาร้าน Kyushu Jangara Ramen (คิวชู จังกะระ ราเมน) เนื่องในโอกาสเปิดสาขาใหม่ ณ ชั้น G โซน B ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

#MBKCENTER#MBKMBCOOL#KyushuJangaraRamen#ราเมนสูตรต้นตำรับจากญี่ปุ่น